Drewno klejone jako materiał budowlany

Elementy, do produkcji których wykorzystywane jest drewno klejone warstwowo stosowane są w konstrukcjach inżynierskich o zróżnicowanym przeznaczeniu, jak hale sportowe, baseny, pawilony handlowe i wystawowe, wieże, maszty, mosty, kładki dla pieszych itp. Drewno klejone jest stosunkowo lekkim materiałem budowlanym. Konstrukcje inżynierskie z drewna klejonego warstwowo na tle innych materiałów odznaczają się przede wszystkim lekkością powodującą zmniejszenie kosztów montażu i transportu oraz zmniejszenie przekroju konstrukcji podtrzymujących.
Biorąc pod uwagę całość kosztów związanych z realizacją całego obiektu, analiza ekonomiczna wypada przeważnie korzystnie dla konstrukcji z drewna klejonego warstwowo. Dodatkowym atutem jest korzystny mikroklimat wnętrz w budynkach drewnianych.

Proponujemy drewno klejone warstwowo klasy GL24, Gl28, Gl32 impregnowane przeciw korozji biologicznej. Na życzenie lakierujemy lub impregnujemy drewno wg określonego koloru lub ewentualnie stosujemy impregnat zewnętrzny tworzący powłokę.

Nasze drewno klejone warstwowo spełnia wymagania normy EN 14080.

Kleje dla celów produkcji drewna klejonego tworzą połączenie o takiej wytrzymałości i trwałości, aby całość połączenia była zachowana w przypisanej klasie użytkowania przez przewidziany okres użytkowania konstrukcji.

Klasa użytkowania 1 charakteryzuje się wilgotnością materiału odpowiadającą temperaturze 20 °C i wilgotnością względną otaczającego powietrza przekraczającą 65 % tylko przez kilka tygodni w roku. W klasie użytkowania 1 przeciętna wilgotność większości gatunków drewna iglastego nie przekracza 12 %.

Klasa użytkowania 2 charakteryzuje się wilgotnością materiału odpowiadającą temperaturze 20 °C i wilgotnością względną otaczającego powietrza przekraczającą 85 % tylko przez kilka tygodni w roku. W klasie użytkowania 2 przeciętna wilgotność większości gatunków drewna iglastego nie przekracza 20 %.
Klasa użytkowania 3 odpowiada warunkom powodującym wilgotność drewna wyższą niż odpowiadającą klasie użytkowania 2.

Łączniki metalowe stosowane w naszych konstrukcjach spełniają wymagania określone w EN 14592, a wkładki metalowe spełniają wymagania EN 14545.

Wszelkie Państwa pytania prosimy kierować pod adresem biuro@holzbau.pl

Projekty